De BOB-eindejaarscampagne

Beste klant Momenteel is de BOB-eindejaarscampagne ‘Nul op? Bedankt BOB!’ volop aan de gang. De Belgische brouwers, het BIVV en de drie gewesten hebben als doel om ook tijdens de eindejaarsfeesten dronken chauffeurs uit het straatbeeld te bannen. In het weekend van 13 tot 15 januari 2017 zal een alcoholcontrole-marathon […]

Posted by

Openstellen van de databank “Aanvullende pensioenen van de tweede pijler” voor het gehele publiek

Beste klant, De databank “Aanvullende pensioenen van de tweede pijler” (DB2P) werd opengesteld voor alle werknemers en zelfstandigen. U kan dus voortaan op ieder ogenblik van uw loopbaan via www.mypension.be uw aanvullend pensioen nagaan, hoeveel dat bedraagt en bij welke instanties u moet zijn voor de uitbetaling. Voor meer informatie kan […]

Posted by

Fietsers, opgepast !

Uit onderzoek van de mobiliteitsclub VAB en de Fietsersbond blijkt dat 4 op de 10 verkeersdeelnemers zich niet bewust zijn van de geldende verkeersregels. Dit en de komst van de elektrische fietsen zorgt ervoor dat het aantal ongevallen bij fietsers met gewonden de laatste jaren gestaag toeneemt. De D.A.S. Speciaal vat enkele […]

Posted by

Nieuwe wetgeving omtrent elektrische fietsen

Het is brandend actueel … iedereen fietst, met of zonder hulp van een kleine motor. En nu is er de nieuwe wetgeving met betrekking tot elektrische fietsen, van toepassing vanaf 01/10/2016. De wetgever creëert drie categorieën van elektrische fietsen: de elektrische fiets met hulpmotor, de gemotoriseerde fiets en de Speed […]

Posted by