In het kader van successieplanning heeft een patrimoniumvennootschap zeker zijn plaats wanneer U over een aanzienlijk onroerend vermogen beschikt.
Door vastgoed aan te kopen of in te brengen in een vennootschap, maakt U in feite onroerend goed roerend.

Stel dat U een onroerend vermogen heeft van 2.000.000€ en U wenst dit in één keer te schenken aan Uw enige zoon of dochter.

  • Als U dit onroerend vermogen heeft ingebracht in een patrimoniumvennootschap en de aandelen schenkt, kost U deze schenking 60.000€ aan het vlak Vlaams schenkingstarief van roerende goederen zijnde 3%.
  • Als het onroerend vermogen niet in een vennootschap zit, gelden in het Vlaams Gewest de progressieve tarieven van 3%, 9%, 18% en 27%, oftewel een schenkbelasting in dit geval van 468.000

Dit betekent dus een besparing van 408.000€.

Het oprichten en aanhouden van een patrimoniumvennootschap brengt natuurlijk ook kosten met zich mee en de meerwaarden bij een eventuele verkoop van het vastgoed worden belast binnen de vennootschap. Wil U op latere leeftijd bijkomende inkomsten van Uw vastgoed, dan kan dit onder de vorm van dividenden, echter pas nadat U vennootschapsbelasting en roerende voorheffing heeft betaald.

Kortom, een patrimoniumvennootschap heeft voor- en nadelen.

Wil U weten of deze vennootschap past binnen het beheer van Uw vermogen, maak dan een afspraak, zodat we samen met Uw fiscaal raadgever en notaris tot een geschikte oplossing kunnen komen.