De Rechtsbijstandverzekering: de verzekering
die steeds UW belangen verdedigt!

Kantoor Janssen werkt al vele jaren samen met onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraars, D.A.S. is onze voorkeurspartner. D.A.S. heeft geen rechtstreekse banden met andere verzekerings- maatschappijen. Hierdoor heeft het een volledig zelfstandig en autonoom beheer. Deze autonomie en zelfstandigheid is een sterke troef en staat borg voor een objectieve en optimale verdediging van uw belangen. Bovendien dekt u via een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar al uw juridische geschillen in één polis. Maak komaf met de beperkte dekking rechtsbijstand in uw verschillende polissen brand, familiale, auto…. En kies voor één gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar die al uw belangen verdedigt in één polis.

De familie V. heeft via het internet een vakantiehotel in Spanje geboekt. Bij aankomst blijkt hun gekozen (en betaalde) hotel overboekt te zijn en de familie wordt ondergebracht in een hotel dat qua comfort en ligging helemaal niet beantwoordt aan de beschrijving van het oorspronkelijk gekozen hotel. Deze mensen willen hun vakantie niet op zeep laten gaan en nemen daarom een ander hotel, dat ze uiteraard ter plekke moeten betalen. Na terugkomst weigert het geboekte hotel de gemaakte kost te vergoeden.
De juridische dienst van D.A.S. bemiddelde in deze zaak en zorgde ervoor dat de familie V. alle extra betaalde verblijfskosten terugkreeg. (bron: D.A.S. brochure: Contractuele geschillen)

Wat doet de verzekeraar Rechtsbijstand?
De juristen onderzoeken grondig uw dossier en geven advies.
Uw verzekeraar Rechtsbijstand zal steeds streven naar een oplossing en zal in eerste instantie met de tegenpartij onderhandelen om een minnelijke regeling te treffen. Meestal vindt de verzekeraar zelf een oplossing voor u, maar soms komt er een rechtbank aan te pas. Dan betaalt de rechtsbijstand de kosten.

De buurman van mevrouw Z. heeft een sierhaag geplant die zich precies op de scheidingslijn tussen de twee terreinen bevindt. Nu is het terrein van mevrouw Z. tamelijk klein en als die haag straks 2,5 meter hoog is, zal ze helemaal geen zon meer in haar tuin krijgen. Haar buurman vertikt nog steeds om te snoeien. De plaatselijke politie weigert om tussenbeide te komen, want dit geval is niet voorzien in de gemeentelijke voorschriften. Toen dacht mevrouw Z. opeens aan haar D.A.S. – polis rechtsbijstand, die o.a. geldt voor geschillen op immobiliëngebied.
De D.A.S. jurist bemiddelde met succes tussen de buurman en mevrouw Z. Voortaan snoeit de buurman zijn haag tot een hoogte van 1,80 meter. (bron: D.A.S. brochure: Conflict – Immobiliënrecht)

U heeft rechten…
Maar vaak maakt u er geen gebruik van, uit vrees voor proceskosten en beslommeringen, of gewoon omdat u niet weet tot wie u zich moet wenden.
Iedereen (particulier of zelfstandige) kan juridische conflicten tegenkomen. Daarom zijn er bij D.A.S. verschillende formules en polissen. Er zijn specifieke formules en de polis ALL RISK. De premie staat steeds in verhouding tot de inhoud van de polis.
All risk-rechtsbijstand betekent dat u verdediging krijgt in de meest ruime zin volgens het principe dat “alle niet-uitgesloten juridische geschillen automatisch verzekerd zijn”.

Indien u meer informatie wenst over de verschillende formules en premies, dan mag u steeds contact met ons opnemen.

Bron: D.A.S website www.das.be

Wordt een globale algemene rechtsbijstandverzekering binnenkort Fiscaal aftrekbaar?

Minister Koen Geens wil mensen sensibiliseren om een globale rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Hebt u zo’n verzekering en geraakt u verwikkeld in een gerechtelijke procedure, dan zal de verzekeraar de proceskosten, de expertisekosten en de erelonen van de advocaten betalen. Mensen laten zich dan niet afschrikken, wat de toegang tot justitie bevordert.

Een rechtsbijstandsverzekering heeft een bijkomend voordeel. De verzekeraar onderzoekt eerst of een minnelijke oplossing mogelijk is. De meeste dossiers die de rechtsbijstandsverzekeraars op hun bord krijgen, worden afgehandeld buiten de rechtbanken om.

Nu hebben de meeste gezinnen geen globale rechtsbijstandsverzekering. Als ze naar de rechtbank stappen voor een huurgeschil, een conflict met een aannemer of een echtscheiding, dan moeten ze de procedurekosten zelf betalen. Met een globale rechtsbijstandverzekering is dat probleem van de baan.

Geens heeft concrete voorstellen op tafel liggen om de globale rechtsbijstandsverzekering uit te breiden. Zo stelt de minister voor om gezinnen een belastingvermindering toe te kennen als ze een premie voor de rechtsbijstandsverzekering betalen.

Een ander voorstel zal in kringen van advocaten stof doen opwaaien. Zo heeft Geens de advocaten gevraagd of het mogelijk is vaste tarieven te bepalen voor gerechtelijke procedures zoals een echtscheiding, een bouwgeschil, etc. ‘Een gynaecoloog hanteert ook een vast tarief voor een bevalling, los van de vraag hoe lang die heeft geduurd. Waarom kan dat niet voor advocaten?’ Vaste barema’s moeten het ook voor de verzekeringsmaatschappijen mogelijk maken de risico’s in te schatten en de premies te bepalen, want de premies moeten betaalbaar blijven voor de consument.

Hugo Lamon, van de Orde van Vlaamse Balies (OVB), benadrukt dat de advocaten nog geen standpunt hebben ingenomen. “Alle advocaten zijn wat verschillend; en je kan moeilijk een voetballer die in 4de provinciale speelt op hetzelfde niveau plaatsen als iemand die in de Premier League speelt. Dat is voor advocaten niet anders.” Advocaten beslissen uiteraard zelf of ze een vast tarief hanteren.

Het voorstel werd hoe dan ook vorige week voorgelegd op de Ministerraad.

Bronnen: De tijd (30/12/2015) ; VTM nieuws (06/09/2018; minuut 09:45 t.e.m. minuut 11:30)

Bekijk hieronder het nieuwsbericht:

VTM NIEUWS 06092018