In mijn 25 jaar als financieel adviseur ben ik regelmatig met verstomming geslagen door de verhalen over de zeer hoge erfbelasting, die soms betaald dient te worden, omdat er geen werk werd gemaakt van een degelijke successieplanning. Een gans leven wordt er hard gewerkt om iets op te bouwen voor een leuke oude dag, voor het overdragen van een mooi vermogen naar de kinderen of de kleinkinderen…en dan slaat het noodlot plots toe.

Zelfs met een erfenis, die naar kinderen of kleinkinderen gaat, kan het tarief oplopen tot 27% oftewel vrijwel 1/3 van een deel van je vermogen, dat naar vadertje staat gaat. Niet alleen worden je erfgenamen belast aan een tarief, dat perfect vermeden had kunnen worden, maar misschien wordt je vermogen ook niet verdeeld, zoals jij het graag had gewenst. Ik geef toe, het is niet het meest leuke onderwerp, om mee bezig te zijn. Toch kun je je erfgenamen heel wat leed besparen, door tijdens je leven hier eens grondig over na te denken, je te informeren en vooral…de nodige stappen te zetten. Daar er binnenkort heel wat wijzigingen optreden, leek het mij het juiste moment om jullie nog eens aan te sporen om jullie “huiswerk” te maken.

Zowel de tarieven van de Vlaamse erfbelasting als het erfrecht wijzigen vanaf 1 september 2018. Op die datum treedt inderdaad het nieuwe erfrecht van de federale regering in werking. De hervorming geeft u meer keuzevrijheid over wat u aan wie nalaat. Het deel van de erfenis dat uw kinderen kunnen opeisen, wordt beperkt tot de helft. ‘Door redelijker tarieven krijgen mensen meer vrijheid om hun erfenis na te laten aan wie ze willen’, zegt Bart Tommelein, Vlaams minister van Financiën (Open VLD). Veel van de regels van het huidige erfrecht dateren nog van de tijd van Napoleon, dus is het niet onlogisch dat ons erfrecht een update krijgt. Tweehonderd jaar geleden stond het klassieke gezin centraal, terwijl er nu ook feitelijke samenwoners, wettelijke samenwoners en nieuw samengestelde gezinnen zijn.

Heeft u al een testament gemaakt, goederen geschonken of nog helemaal niets ondernomen, het nieuwe erfrecht verplicht iedereen om de regeling van de nalatenschap nog eens onder de loep te nemen. Enkele opvallende nieuwigheden:

  • als u na 1 september overlijdt, kunt u de helft van uw vermogen nalaten aan andere personen dan uw eigen kinderen. Het maakt niet uit hoeveel kinderen er zijn.
  • hebt u al goederen geschonken, dan wordt de waarde van die goederen-voor de verrekening bij overlijden-anders berekend als u voor of na 1 september overlijdt
  • vanaf 1 september kunt u met uw kinderen rond de tafel gaan zitten om bindende afspraken te maken over de latere verdeling van uw nalatenschap. Zo kunt u conflicten vermijden en onduidelijkheid na uw overlijden uitsluiten
  • De overdracht naar de kleinkinderen wordt vergemakkelijkt
  • het tarief “zussen/broers” en het tarief “anderen” werd aanzienlijk verlaagd

U ziet, tal van wijzigingen, die ook voor u van belang zullen zijn. Aarzel dus niet om er spoedig werk van te maken. Misschien is het aangewezen om een schenking uit te voeren, al dan niet met voorbehoud van vruchtgebruik, uw huwelijkscontract te laten wijzigen, een testament te schrijven…tal van mogelijkheden om geruster uw oude dag te beleven, omdat de zaken netjes geregeld zijn.

Spring gerust eens binnen om hierover met ons van gedachten te wisselen, want…een goede voorbereiding, is het halve werk.