• Evolutie fondsen AG Insurance
   Raadpleeg hier de evolutie van de verschillende fondsen van AG Insurance. Deze eenheidswaarden worden dagelijks aangepast zodat u up-to-date bent over de waarde van uw beleggingsproduct.
  • Ombudsman verzekeringen
   De ombudsman heeft als opdracht geschillen te onderzoeken en te bemiddelen tussen de consument, een verzekeringsmaatschappij of een bemiddelaar.
  • Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds
   Vereniging opgericht in 1957 om rekening te houden met de wettelijke verplichtingen inzake het vergoeden van schade veroorzaakt door motorrijtuigen.
  • FSMA
   De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de opvolger van de vroegere Commissie voor het CBFA, houdt toezicht op de gedragsregels van toepassing op de financiële tussenpersonen, waardoor een loyale, billijke en professionele behandeling van de consumenten gewaarborgd kan worden.
  • Nationale Bank van België
   De Nationale Bank van België is, naast het waarborgen van de macro-economische stabiliteit van het financiële stelsel, eveneens verantwoordelijk voor het individuele toezicht op het merendeel van de financiële instellingen
  • Notaris.be
   De site van de Nederlandstalige notarissen. Trouwen, samenwonen, scheiden, (ver)kopen, (ver)huren, starten met een onderneming, conflicten oplossen? De notaris geeft u tekst en uitleg. Zoek een notaris in uw buurt.
  • DIV
   Dienst bevoegd voor de inschrijving van voertuigen en de aanvraag van nummerplaten.
  • Procedure kentekenplaat voor bromfietsen
   Vanaf 11 december 2015 moeten alle bromfietsen en lichte vierwielers die in België aan het verkeer deelnemen, verplicht een kentekenplaat dragen. Hier kunt u de te volgen procedure vinden.